Lakossági klímák

Cégünk lakossági és ipari klímaberendezések forgalmazásával, és szerelésével, karbantartásásval, szervizelésével foglakozik Országosan.

Nálunk a kiszállás és a felmérés még mindíg ingyenes!

 

Állami támogatás igénybevehető általunk forgalmazott és szerelt berendezésekre! 

H-tarifa igényelhető berendezéseinkre!

 

Célunk, segítsünk Önnek megtalálni az igényeinek legmegfelelőbb klímaberendezést. A megfelelő klíma  kimegválasztása során sokféle szempontot figyelembe kell venni. Többek között a fűtendő helyiségek számát és területük nagyságát, a nyílászárók által elfoglalt felületet, az épület szerkezetét, a szigetelés típusát, a bútorok elhelyezkedését, a kültéri egység felszerelésének lehetőségeit, a csővezetékek elvezetésének lehetőségeit.

Felmérésünk alatt figyelembe vesszük a helyszíni adottságokat, az ügyfél igényeit, ezek tudatában igyekszünk a számára megfelelő berendezést kiválasztani.

Felmérést követően 24-48 órán belül árajánlatot készítünk és juttatunk el az ügyfél részére. Megrendelés esetén 3-8 munkanapon belül a szerelést elvégezzük, garanciajegy és telepítési tanusítvány átadásra kerül. Elsősorban az általunk forgalmatott berendezéseket szereljük, melyet jóval a piaci ár alatt tudunk biztosítani az ügyfeleink részére.

 

panasonic parapet 180x180panasonic legcsatorna 180x180

 

Ez lehet akár oldalfali, mennyezeti kazettás, parapetes, vagy légcsatornázott berendezés.

Általunk forgalmazott klímák bövebben....

 

 

 

 

Split klímák

Cégünk vállaja rövid határidővel oldalfali, mennyezeti mono és multi split klímák telepítését, beüzemelést.

images 2                               

letöltés 7

    Alapszerelési díj bruttó:

- 3,5 kw-ig: 86.000 Ft

- 5,2 kw-tól: 105.000 Ft

 

 

 

 

            

 

 Ez aár tartalmazza:

szerelést,

- beüzemelést,

- Nemzeti Klíma Védelmi Hatóság felé a berendezés lejelentését, regisztrációját.

- szereléshez szükséges anyagköltséget 2 fm-ig; 3 m magasságig( rézcsőpár, cseppvízcső, elektromos vezetékek, klímatartó konzolt, rögzítő dűbeleket, 1 db lyukfúrást, cseppvíz kivezetése kültérre, dugvillás bekötés, vagy kiépített betáp vezeték bekötése)

Minden további fm költsége: 10 000 Ft/fm

Dekorcsatornában csövezés: 12.000 Ft/fm

Csőszakasz falba vésése: 10.000 Ft/fm

Minden további lyukfúrás (tégla fal): 5.000 Ft/db

Minden további lyukfúrás (beton fal): 8.000 Ft/db

Állványozás: 22.000 Ft

3 m magasság felett felár.

Klímaberendezés leszerelése : 25.000,-Ft /készülék

Klímaberendezés elszállítása: 15.000 Ft  /db (veszélyes hulladéknak számít a benne található hűtőközeg miatt)

 

KLÍMABERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Az klí­ma­be­ren­de­zé­sek rend­sze­res, szak­sze­rű kar­ban­tar­tá­sa több­fé­le do­log mi­att is fon­tos. A klí­ma­be­ren­de­zés bel­té­ri egy­sé­gé­ben idő­vel a pe­nész­gom­ba ki­ala­ku­lá­sa vár­ha­tó, mely­nek spó­rái a le­ve­gő ára­mol­ta­tá­sá­val fo­lya­ma­to­san be­jut­nak a bel­ső tér­be. Ezek a spó­rák min­den­ki­re ne­ga­tív élet­ta­ni ha­tás­sal van­nak és so­kan al­ler­gi­á­sok is rá. 

KARBANTART

A kül­té­ri egy­ség tisz­tí­tá­sa is fon­tos feladat,bár so­kan nem for­dí­ta­nak rá kel­lő gon­dot. A kül­té­ri egy­ség az, ami a szo­bá­ból el­vont fe­les­le­ges hőt le­ad­ja. Amennyi­ben a kül­té­ri egy­ség hő­cse­ré­lő­je el­ko­szo­ló­dik (gon­dol­junk csak a nyár­fák ál­tal ke­let­ke­zett ra­ga­dós szösz­re), már nem tud meg­fe­le­lő ha­tás­fok­kal mű­köd­ni. Emi­att a be­ren­de­zés komp­resszo­rá­nak töb­bet kell mű­köd­nie, hogy le­ad­ja a hőt és ez saj­nos a vil­lany­szám­lán is meg­lát­szik. A kar­ban­tar­tás ré­sze­ként a kri­ti­kus pon­tok mind el­len­őr­zés­re ke­rül­nek, így egy eset­le­ges ké­sőb­bi meg­hi­bá­so­dás is elő­re lát­ha­tó és el­ke­rül­he­tő­vé vá­lik.

A klí­ma kar­ban­tar­tás so­rán ál­ta­lunk el­vég­zett mun­ká­la­tok a kö­vet­ke­zők:
    • beltéri egység penészgombától való megtisztítása
    • kültéri egység hőcserélőjére lerakódott szennyeződés eltávolítása
    • csatlakozások meghúzása
    • elektromos csatlakozások, bekötések ellenőrzése
    • hűtőköri nyomásértékek ellenőrzése

 

Karbantartási díjak:

1-15 beltéri egység esetén: 12.000 Ft/db

16- tól beltéri egység esetén: 9.000 Ft  /db

A karbantartási díj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülö hibák javítását, valamint a szükséges hűtőközeg árát. 

 

 

 

Kapcsolat

Elérhetőség és üzenetküldés:

2220 Vecsés, Damjanich utca 51.
rabkakft@gmail.com
+36 70 627 6382
+36 70 391 9748

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház